Maziwa ya mama mwenye Covid-19 bado ni salama; UNICEF