Nifanye nini iwapo nitajisikia kuumwa na kushindwa kunyonyesha?