Ni salama kuendelea na unyonyeshaji baada ya kupata chanjo?